Als je je huis in Enschede wilt renoveren, verbouwen of bouwen, kan een architect niet ontbreken. Naast ontwerpen begeleid hij je in het proces van de verbouwing of nieuwbouw. Ondanks dat is een goed en vooral ook mooi ontwerp maken zijn of haar hoofdbezigheid. Hoe weet je nu zeker dat iemand een goed architect Enschede is? Dan moet hij in jouw wensen zien te voorzien!

Even een paar feitjes over het woord architect. Het is van oorsprong een Grieks woord. Het bestaat uit twee woorden: Archi (dat betekent opper) en tektón (dat betekent bouwer). Een opperbouwer dus, ofwel een bouwmeester! Een architect is de designer van gebouwen. Hij zet zijn plan op papier en is de baas van de verwezenlijking van zijn plan. Hij is natuurlijk wel hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering!

Wat doet de architect precies allemaal?

De architect houdt zich met alle facetten van de renovatie of bouw van je huis bezig. Hij ontwerpt niet alleen, nee, hij doet veel meer! Zijn taken zullen hierna op een rijtje worden gezet. De architect maakt eerst een schetsontwerp. Vervolgens wordt dit ontwerp door de welstandscommissie van de gemeente getoetst. Vervolgens verfijnt hij het ontwerp en rekent hij alles uit. Het definitief ontwerp beschikt vervolgens ook over de laatste details. Dan gaat het ontwerp weer naar de gemeente om een bouwvergunning af te kunnen geven. Voorwaarde voor een bouwvergunning is dat je een omgevingsvergunning hebt. Vervolgens helpt de architect bij de selectie van installatiebedrijven en een aannemer. Tenslotte moet de architect de bouw overzien en begeleiden. Hij is van de planning en van de controle. 

Hoe weet je wat een goede architect is?

Goede architecten staan ingeschreven bij het architectenregister. Dus hier kun je in kijken als je een goede architect zoekt. Je zou eventueel ook kunnen kijken of de architect ook het BNA keurmerk draagt. Dit houdt in dat zij naast inschrijving in het architectenregister minimaal twee jaar ervaring hebben. Ook zijn ze verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Daarnaast volgens ze jaarlijks minimaal zestien uur een bijscholing. Tenslotte moeten ze zich houden aan de specifieke gedragscode van het keurmerk.

Je houd misschien ook van..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *